Ostalo v ponudbi

OSTALO V PONUDBI

NAPELJAVA STRELOVODA

  Po strehi napeljemo strelovod in ga tudi ozemljimo.

IZDELAVA IN POSTAVITEV KOZOLCA

Izdelamo in postavimo vse vrste kozolcev in toplarjev.

IZDELAVA IN POSTAVITEV LESENIH OGRAJ

Izdelamo in postavimo vse vrste lesenih ograj. Poskrbimo za dobavo potrebnih železnih ali drugih komponent pri ograji.

IZDELAVA LESENIH TERAS

Izdelamo in postavimo vse vrste lesenih teras.