Naše podjetje je pridobilo certifikat za konstrukcijski les. Kaj to pomeni za naše stranke?

konstrukcijski les

Novi gradbeni zakon od lastnikov novozgrajenih enostanovanjskih objektov zahteva pridobitev uporabnega dovoljenja.

Po izgradnji enostanovanjskih objektov, za katere je zahtevano gradbeno dovoljenje, mora investitor po novem gradbenem zakonu (GZ), ki velja od 1. junija, pridobiti tudi uporabno dovoljenje.

Uporabno dovoljenje je namreč odločba, s katero se dovoljuje uporabo objekta. Zato je pomembno, da so dela ob vselitvi na objektu dokončana in skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Uporabno dovoljenje je med drugim pogoj za pridobitev hišne številke, ta pa nujna za prijavo stalnega bivališča v novozgrajeni nepremičnini.

Pri vseh gradnjah, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivom na okolje, je po novem zakonu  mogoče uporabno dovoljenje pridobiti brez posebnega ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda. Investitor mora v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja med drugim predložiti izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve gradnje. To pa pomeni, da morajo biti vsi vgrajeni materiali v skladu z evropskimi standardi. To velja tudi za konstrukcijski les. (v konstrukcijski les spada ostrešje – špirovci, lege in pa tudi deske ter letve)

Konstrukcijski les je gradbeni proizvod, za katerega velja Zakon o gradbenih proizvodih in harmonizirani standardi. Tako kot za ostale gradbene materiale (opeka, beton, jeklo, hidro izolacija, toplotne izolacije,…) je potrebno konstrukcijski les proizvajati v skladu s standardi, da dosega minimalno zahtevano kakovost za uporabo v konstrukcijah.

Od 1.1.2012 bo proizvodnja konstrukcijskega lesa v skladu s standardi ter označevanje s CE oznako obvezno.

http://www.ilkon.si/

Izjave o skladnosti pridobimo od proizvajalcev. Ker pa konstrukcijski les za naše stranke žagamo sami, moramo izjavo o skladnosti priskrbeti mi. Tako smo se uvrstili med prvih 15 žag v Sloveniji, ki je certifikat že pridobilo.

Tako tisti, ki se boste odločili za nas, ne boste imeli težav s pridobitvijo hišne številke!

Preverite še ostalo v ponudbi: PONUDBA

EN 14081-1+A1