Politika varstva osebnih podatkov
1. Upravljavec
Uradno ime podjetja: KK OBLAK, gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Sedež podjetja: Predoslje 125, 4000 Kranj
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Silvester Oblak
Kontaktni naslov in/ali telefon pooblaščene osebe za varstvo podatkov (če ta obstaja):
KK Oblak, d.o.o., t: 041 662 557, E: info.kkoblak@gmail.com

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave
Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, le splošnega profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh (po geografski lokaciji).
Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo
– naslov elektronske pošte,
– ime,
– priimek,
– ime podjetja.
Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Namen obveščanja je:
– obveščanje o novostih,
– obveščanje o dogodkih,
– obveščanje o aktivnostih podjetja,
– obveščanje o posebnih akcijah
Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:
– Prodaja,
– Marketing,
– Podpora strankam.

3. Iznos
Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

4. Obdobje hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.
Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo za nedoločen čas od pošiljanja sporočila.

5. Pravice posameznika (osebe)
Vsak posameznik, prejemnik sporočila, lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva
– vpogled,
– popravek,
– popoln izbris,
– prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.
V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda zahtevek za pojasnilo podjetju KK Oblak, d.o.o. ali nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Podjetje KK Oblak, d.o.o. hrani pridobljene podatke o posameznikov s skrbnostjo dobrega gospodarja in le z namenom obveščanja o svojih predstavah in aktivnostih, namenjenih širši javnosti oziroma občinstvu, brez namena pridobivanja posebnih informacij iz osebnih podatkov posameznikov.
Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

S spoštovanjem,
direktor podjetja: Silvester Oblak.

KK Oblak - logo